atkaršti

atkaršti
1 atkar̃šti, -ia, àtkaršė (-o) 1. tr. Š šnek. išperti, apkulti, apmušti: Àtkaršiau jį, tai, regi, kap klauso Tvr. Atkaršiau atkaršiau, tai dar tyli, neverkia Prl. Kad mušė, tai mušė – atkaršė ir šonus Pns. Tėvas jį dar mažiuką atkar̃šdavo Dsm. Kai atkar̃šiu gerai, tai žinosi, kaip burblent prieš tėvą Žb. Tavo ščėstis – likai neatàkarštas Prng. 2. intr. šnek. greitai atkakti, atvykti: Pėsčias atkaršo tiesiai Vaižg. Kada norėsi pasilsėt – ir atkaršk Vaižg. \ karšti; apkaršti; atkaršti; įkaršti; iškaršti; nukaršti; pakaršti; parkaršti; perkaršti; prakaršti; prikaršti; sukaršti; užkaršti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • atkarsti — atkar̃sti intr. 1. pasidaryti nebekarčiam: Apkartus duona nebeatkar̃s Kp. 2. prk. įkyrėti, įsipykti: Atkartaĩ tu man ligi gyvo kaulo Ktk. Atkar̃to jau man šita mėsa Užp. Atkar̃to jau man jūsų gatava duona Ut. karsti; apkarsti; atkarsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkarsti — apkar̃sti intr. 1. Q94, R76, N, Š pasidaryti karčiam: Apkar̃sta gerklė nuo peraugusio ridiko Pg. Šlapias šienas, sudėtas kupeton, apkar̃sta Lš. Apkar̃to bruknės – buvo žalios rinktos Ėr. Kopūstai, barščiai apkar̃sta, kad greitai neįrūgsta kubile… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkaršti — 1 apkar̃šti, ia, àpkaršė tr. 1. pavirš sukaršti: Tai àpkaršėt àpkaršėt – ir gatava Kp. 2. aplenkti karšiant: Jūs mūsų neapkar̃šite Kp. 3. šnek. apmušti, apkulti: Kad apkaršiù, tai net staugsi Km. Apkar̃šk gerai, tai žinos kitą kartą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dakarsti — ×dakar̃sti (hibr.) žr. įkarsti 2: Jis man dakar̃to kai kartus pipiras Vlk. Jau buvo dakar̃tę pačiam daryt vyriški ir moteriški darbai Mrc. karsti; apkarsti; atkarsti; dakarsti; įkarsti; nukarsti; pakarsti; prakars …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškaršti — 1 iškar̃šti, ia, ìškaršė tr. 1. iškedenti, iššukuoti vilnas karštuvais, paruošti vilnas verpti: Tokios suveltos vilnos, kaipgi ir iškar̃šti Kp. Jau kūma ìškaršei vilnas, tai dabar man padėk Gg. | refl. tr.: Išsikar̃šę vilnas, tuoj eisime namo Š …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karšti — 1 kar̃šti, ia ( a), ė ( o), karšti 1. tr. Lex107, N, K, Š, Ll, Dkš, Grk karštuvais kedenti, šukuoti vilnas prieš verpiant: Karšiu vilnas SD35,65,408, R219, MŽ292. Marti vilnas kar̃šia su karštuvais J. Moterys karša vilnas Dkk. Jie išėjo vilnų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukarsti — nukar̃sti intr. 1. BzF147 apkarsti: Nukartę uogos Prn. 2. netekti kartumo: Pora valandų palaikyti, kad daržovės suminkštėtų ir nukarstų rš. karsti; apkarsti; atkarsti; dakarsti; įkarsti; nukarsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukaršti — 1 nukar̃šti, ia, nùkaršė ( o) 1. tr. sukaršti, nubaigti karšti: Nùkaršė visas vilnas J. 2. tr. nubraukti, nušukuoti linus (jų galveles): Visus linus bematant nukaršė Slč. Ir nukaršiau žalią liną JD251. Jau linai nukarštì, reiks mirkyti Šlv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakarsti — pakar̃sti intr. 1. KII78, M, Brs kiek įkarsti, apkarsti: Pakarto pienas, ilgai stovėdamas nesurūgęs J. Tas sviestas jau pakar̃tęs Skr. Duok išgert – taip burno[je] pakar̃to Rs. Truputį pakartusi grietinė rš. 2. prk. įkyrėti, įsipykti: Ar svetima… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakaršti — 1 pakar̃šti, ia, pàkaršė 1. tr. kiek pakedenti karštuvais vilnas: Tu už mane pakar̃šk, aš eisiu daugiau vilnų atsinešti Jrb. 2. tr. šnek. papliekti, pamušti: Pakaršiau jai nugarą, tai dabar kaip šilkinė Ds. Paskui pačiai truputį pakaršė nugarą,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”